Yabancılar İçin Sağlık Sigortası

YABANCILAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI


Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet izni için gerekli olan bu ürün; Sompo Japan Sigorta A.Ş.’nin belirttiği sigorta süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla, sigorta ettirenin hastalık ve/veya kazaya uğraması halinde bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarını; sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen Sağlık Sigortası Genel Şartları’na ve Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’ne ve bu özel şartlara göre sağlık kurumları uygulama ilkelerine uygun hazırlanan teminat tablosundan poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılar.
Bu ürün 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Talepleri’nde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

TEMİNAT BİLGİLERİ ANLAŞMALI KURUM
TEMİNAT ADI TEMİNAT TUTARI ŞİRKET KATILIM ORANI KULLANIM HAKKI
YATARAK TEDAVİ LİMİTSİZ 100% LİMİTSİZ
AYAKTA TEDAVİ 2.000 TL 60% LİMİTLİ
TEMİNAT BİLGİLERİ ANLAŞMASIZ KURUM
TEMİNAT ADI TEMİNAT TUTARI ŞİRKET KATILIM ORANI KULLANIM HAKKI
YATARAK TEDAVİ 20.000 TL 80% LİMİTLİ
AYAKTA TEDAVİ 2.000 TL 60% LİMİTLİ
scroll up