Nakliyat Sigortası

NAKLİYAT SİGORTASI


Tam ziya teminatı, sadece taşımayı yapan geminin tamamen batması ve yok olması sebebi ile taşınan emteanın da tam ziya olmasını temin eder. Bu teminat türüne, müşterek avarya ve hususi avarya hasarları dahil değildir.

INSTITUTE CARGO CLAUSES "C" VEYA INSTITUTE CARGO CLAUSES "F.P.A."
Dar Teminat olarak da bilinen “C” kloz, ana teminat olan tam ziya riskine ek olarak aşağıdaki rizikoları da kapsar:
Yangın, infilak
Geminin batması, oturması, karaya vurması, alabora olması
Geminin sudan başka bir nesne ile çarpışması, çatması
Tehlike limanında yükün boşaltılmasına, makul olarak yüklenebilen ziya veya hasarı
Müşterek avarya fedakarlığı
Denize mal atılması
“C” kloz teminatından yükleme, boşaltma ve aktarma rizikoları hariçtir.

INSTITUTE CARGO CLAUSES "A" VEYA INSTITUTE CARGO CLAUSES ALL RISKS
Geniş teminat olarak adlandırdığımız bu teminat, taşınan emteayı yolculuk esnasında dıştan gelen, ani ve beklenmedik, tesadüfi bir olayın gerçekleşmesi neticesinde oluşacak hasarlara karşı güvence altına alır.
Aşınma ve yıpranma gibi beklenen bir süreç içinde oluşan kaçınılmaz olaylar, malın ayıbı veya fiziksel özellikleri gibi malın içinde oluşan olaylar teminat kapsamı dışındadır.
“All Risks Klozu” Tam Ziya (Total Loss) ve Institute Cargo Clauses “C” veya Institute Cargo Clauses “F.P.A” (Free of Particular Average) klozları ile temin edilen tüm rizikoları kapsamakla beraber, aşağıda yazılı rizikoları da temin eder:
Ezilme, çizilme, kırılma, olağandışı akma
Yağmur veya deniz suyu ile ıslanma
Eksik teslim, teslim edilmeme
Hırsızlık
Ambar buğusu
Diğer yüklerle temas
Yükleme, boşaltma, aktarma hasarları, kanca hasarları
Dalgalar tarafından denize sürüklenme
Deprem ve volkanik rizikolar
Çuvalların patlaması, yırtılması


KARA YOLU İLE YAPILAN TAŞIMALAR
Kara yolu ile yapılan taşımalar için de verilebilecek üç tür teminat mevcuttur. Bu teminatları en dar olandan en geniş olana göre şöyle sıralayabiliriz:
a) Tam Ziya(Total Loss)
b) Kamyon Klozu ve Demir Yolu Klozu
c) Institute Cargo Clauses “A” veya Institute Cargo Clauses All Risks

KAMYON KLOZU
Institute Cargo Clauses “C” teminatının karayolu taşımalarına uygulanabilir şekli olan “Kamyon Klozu”, sadece sigortalı emteayı taşıyan nakil vasıtasının yanması, devrilmesi, çarpışması rizikoları ile; derelerin taşması, yolların çökmesi, köprülerin yıkılması, sel, çığ, toprak ve dağ heyelanı, yıldırım ve infilak neticesinde meydana gelen ziya, hasar ve masrafları karşılar.
Yükleme, boşaltma ve aktarma rizikoları bu teminattan hariçtir.

DEMİRYOLU KLOZU
Kamyon Klozu’ nun demir yolu taşımacılığına uygulanabilir şeklidir

HAVA YOLU İLE YAPILAN TAŞIMALAR
Hava yolu ile yapılan taşımalar için verilebilecek teminatlar şunlardır:
a) Tam Ziya (Total Loss)
b) Institute Cargo Clauses “A” veya Institute Cargo Clauses All Risks
Emtea Nakliyat Sigortalarında teminat kapsamı dışında kalan haller:
Sigortalının kastı, kötü niyetinden doğan masraflar
Sigortalı şeyin yetersiz veya uygun olmayan ambalaj veya istiflenmesinden kaynaklanan ziya, hasar ve masraflar
Sigortalı şeyin normal akması, olağan hacim veya ağırlık kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması
Sigortalı şeyin kendi ayıbı, gizli kusuru veya doğasından kaynaklanan ziya, ve hasarlar
Donatanın iflası ve mali kusuru
Yakın nedeni gecikme olan ziya, hasar veya masraflar. Bu gecikme sigortalı bir rizikodan ileri gelmiş olsa bile, hasarlar teminat dışındadır.
Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da nükleer savaş silahlarının kullanılması ve her türlü radyoaktif kirlenme neticesinde meydana gelen ziya, hasar veya masraflar
Sigortalı tarafından bilinen denize ve yüke elverişsizlik
Harp, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri rizikoları (ek primle teminata dahil edilebilir)
Emtea Nakliyat Sigortalarında ilave prim karşılığında verilen ek teminatlar:
Deniz yolu ve Hava yolunda verilen ek teminatlar:
Savaş (War)
Grev, terör, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler (Strikes, riots, civil commotions-SRCC)
Kara yolu ve demir yolunda verilen ek teminatlar:
Grev, terör, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler (Strikes, riots, civil commotions-SRCC)
CMR SİGORTALARI
Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmaların taşıdıkları yükle ilgili olarak CMR Konvansiyonu’ ndan (Convention on the contract for the international carriage of goods by road) kaynaklanan hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigorta türüdür.
Uluslararası karayolu nakliyecileri, CMR konvansiyonu bakımından istihdam ettikleri kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetinden faydalandıkları aracıların, görevlerini yerine getirirken işlemiş oldukları kusurlardan sorumludurlar. Bu sorumluluk, taşıyıcının malları taşınmak üzere teslim aldığı anda başlar ve varma yerindeki alıcıya teslim edinceye kadar devam eder.
CMR sigortası taşınan malın sigortası olmayıp, sadece taşıyıcının CMR Konvansiyonu’ na göre kusurlu olduğu durumlarda, konvansiyonun belirlemiş olduğu sorumluluk sınırları çerçevesinde doğacak sorumluluğu teminat altına alır.
Şirketimiz kuruluşundan bu yana edindiği tecrübe ile uluslararası karayolu nakliyecilerine kesintisiz olarak bu alanda hizmet vermektedir.

YURTİÇİ TAŞIYICININ MALİ MESULİYETİ SİGORTALARI
Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, kendilerine ait veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emteayı taşırken teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumluluklarını poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigortalardır.
Yurt içi sorumluluk sigortası emtea nakliyat sigortasının yerine geçmez. Sadece taşıyıcının Türk Ticaret Kanunu’ na göre kusurlu olduğu durumlarda, poliçede yazılı şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar.

scroll up