Sağlık Sigortası

SAĞLIK SİGORTASI


Elit Özel Sağlık Sigortası, yatarak tedavi olunması gereken durumlarda geçerli olan ve tedavi masraflarının karşılanmasında güvence sunan, Türkiye'nin önde gelen pek çok sağlık kuruluşunda geçerli olan özel sağlık sigortasıdır. Görebileceğiniz en kapsamlı teminatları limitsiz olarak sunan bu ürünle, hayatın getireceği en beklenmedik sürprizlere karşı bile, içiniz rahat olsun.

Özel Sağlık Sigortası’nın Teminatları:

•  Ameliyat
•  Ameliyat sonrası fizik tedavi
•  Yapay uzuv
•  Hastane tedavi (Küçük Müdahale)
•  Yoğun bakım
•  Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
•  Oda, yemek, hemşire
•  Refakatçi
•  Evde bakım hizmetleri
•  Ambulans hizmetleri (Hava - Kara)
•  Kaza sonucu diş tedavi
•  Modern teşhis yöntemleri
•  Tahlil röntgen hizmetleri

scroll up